Adresa: Stevana Markovića 8, Beograd

Proces povrata inostranog PDV-a

Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr.

Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rešenim zahtevima refundacije. Da bi se izvršio povraćaj PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glasi na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga neophodna dokumenta koje propisuju poreske uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a.
Srpske firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Nemačke, Holandije, Norveške, Slovenije, Švedske, Švajcarske, V. Britanije, Rumunije i Mađarske.

Pravo na povrat srpskog PDV-a imaju strana pravna lica koja koja su registrovana u sledećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Danska, Holandija, Hrvatska, Nemačka, Norveška, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Turska.

Rokovi za podnošenje zahteva za povrat inostranog PDV-a

Zahtevi za povrat inostranog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 meseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahteva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 juni tekuće godine. Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahteva za fakture izdate u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine

Izuzetak je i Holandija kod koje je zahteve za povrat moguće podneti unazad (retroaktivno) za 5 proteklih godina.

Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahteva u toku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje), a jedan manji broj država propisuje podnošenje zahteva isključivo po isteku kalendarske godine.

Refundacija PDV-a | Cash back

Refundacija PDV-a

Mi nudimo povrat ili refundaciju inostranog PDV-a (eng. tax refund) za pravna lica u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji.

Refundacija PDV-a za sajmove | Cash back

Refundacija PDV-a za sajmove

Vratite novac koji ulažete. Mi nudimo povrat inostranog PDV-a za firme koje učestvuju na međunarodnim sajmovima u svetu.

Refundacija PDV-a za hotelski smeštaj | Cash back

Refundacija PDV-a za hotelski smeštaj

Platili ste smeštaj u inostranstvu preko firme? Pozovite nas i vratite svoj novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a za putovanja | Cash back

Refundacija PDV-a za putovanja

Putujete po svetu i ne znate da li možete da vratite bar deo novca koji trošite? Mi smo tu da za vas vratimo novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

Refundacija PDV-a za transport

Mi vraćamo vaš novac za transport (gorivo i putarina za međunarodni transport robe i putnika) kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

Refundacija PDV-a za obuke, simpozijume i kongrese

Bili ste na obuci, simpozijumu ili kongresu u inostranstvu i želite da vratite uloženi novac? Pozovite nas i ostvarite povrat PDV-a.